Informatiebeveiliging en het MKB

'Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie en aanjager van innovatie’ aldus minister Kamp van economische zaken. Kleinere ondernemingen zijn flexibel, hebben een platte informele organisatiestructuur en staan meer open voor innovatie en creativiteit omdat zij niet vastzitten aan gevestigde belangen.

Deze ondernemende cultuur in het MKB maakt dat bestuurders liever investeren in nieuwe kansen dan in informatiebeveiliging. Daarnaast heeft de dagelijkse bedrijfsvoering een hogere prioriteit dan het invoeren van extra processen ten behoeve van informatiebeveiliging. Dat is logisch: er zijn vaak te weinig middelen aanwezig om deze processen te implementeren.

Met de veranderende wetgeving en nieuwe eisen van klanten is er echter een noodzaak geboren om informatiebeveiliging te implementeren. MKB Informatiebeveiliging erkent deze behoefte en begrijpt ook dat de kosten van een dergelijke implementatie laag moeten blijven en in verhouding moeten zijn met grootte van de organisatie.

MKB Informatiebeveiliging heeft daarom een unieke methode ontwikkeld om de implementatie en het borgen van informatiebeveiliging binnen de organisatie tegen minimale kosten en inspanning te realiseren. Uitgangspunt van deze methode is dat 100% veilig niet mogelijk is en de organisatie daarom alleen voor passende maatregelen hoeft te zorgen. Dus naast de verplichte wetgeving, wordt het niveau van beveiliging bepaald door de organisatie zelf. Dit niveau en de eisen op het gebied van wetgeving zijn lastig zelf te bepalen. Via een aantal vragen op onze website kan dit niveau echter snel en simpel worden bepaald zonder dat daar veel kennis van informatiebeveiliging voor nodig is. Deze vragen zijn gratis te maken op pagina Inzicht

Wanneer je behoefte heeft om dieper in te gaan op de materie, uitgebreide vragenlijst, gedetailleerd inzicht in de sterktes en zwaktes van jouw bedrijf op het gebied van informatiebeveiliging blabla nodig zijn dan kan . Weer door middel van een set van vragen wordt de volwassenheid van informatiebeveiliging bepaald via het Capability Maturity Model (CMM). Het levert snel inzicht waar een organisatie staat qua informatiebeveiliging en geeft richting aan het groeiproces.