Inzicht

Voor je begint, wil je graag weten waarom en of het verstandig is effort te stoppen in het verdiepen in informatiebeveiliging voor de organisatie.

Met Inzicht is het snel duidelijk waar je staat op het gebied van informatiebeveiliging. Deze scan biedt MKB Informatiebeveilging een gratis aan. Het resultaat van Inzicht geeft je op hoofdlijnen het volwassenheidniveau van 6 pijlers.

  1. Bestuur/management
  2. Processen
  3. Borging
  4. Bewustzijn en kennis
  5. Risico-management
  6. Producten/diensten

Daarnaast krijg je een advies met betrekking tot eventuele verbeterpunten.

Voor meer inzicht zal je eerst de Wegingsvragenlijst moeten doorlopen. Met deze vragenlijst achterhaal je wat echt belangrijk is voor jouw bedrijf. Zo kunnen de resultaten uit de Inzicht in het juiste perspectief geplaatst worden en zo een beter beeld geven waar je staat.

 

[screenshot Inzicht]

Na het invullen van de gratis vragenlijst en de weging, heb je dus meteen een indicatief beeld van de 6 thema's van informatiebeveiliging en welke acties er ondernomen moeten worden. Noodzaak en effort zijn meteen duidelijk.